park4night > > Detail of a place
Parking lot day/night

Bezvěrov,


A quiet place directly under the Krašov transmitter, which is the largest sun - dial in the world. Beautiful view, good parking. I can only recommend. Klidné místo přímo pod vysílačem Krašov, který tvoří největší sluneční hodiny na světě. Krásný výhled, dobré parkování. Mohu jen doporučit.
Id : 289401 - Créé le 12 09 2021 par Alfa4
Add to selection
Share this place
3 comment (s)

Your advertisement here
Join the park4night community now!